554/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston päätös Vöyri-Maksamaan kunnan ja Oravaisten kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyrin kunnan perustamisesta

Valtioneuvosto on kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n 1 momentin ja kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Vöyri-Maksamaan kunta ja Oravaisten kunta lakkautetaan ja tilalle perustetaan niiden nykyiset alueet käsittävä uusi kunta, joka ottaa käyttöönsä Vöyri -nimen.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen

Uusi kunta kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen osalta samoihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin kuin nykyinen Vöyri-Maksamaan kunta.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Uusi kunta on kaksikielinen kunta, jonka enemmistökieli on ruotsi.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa valtiovarainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Suvi Savolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.