464/2010

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markkinatukitoimenpiteestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maitoalan erityisestä markkinatukitoimenpiteestä annetun valtioneuvoston asetuksen (138/2010) 2 § seuraavasti:

2 §
Maidontuottajille maksettavan tuen määräytymisperusteet

Maidontuottajille, joilla oli kiintiökaudella 2008/2009 tuotantoa, maksetaan tukea komission asetuksen liitteen mukainen enimmäismäärä. Tukea maksetaan kiintiökaudella 2008/2009 kiintiörekisteriin merkitystä markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään 0,22 senttiä litralta. Kiintiörekisterillä tarkoitetaan Maaseutuviraston hallinnoimaa tietojärjestelmää, joka sisältää ajantasaiset tiedot tuottajien tuottamista maitomääristä ja heidän hallinnassaan olevista maidon viitemääristä.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä kesäkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.