415/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten 7 päivänä joulukuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1249/2007) liite 1:n 1, 6 ja 10 kohta ja liite 2, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 1 ja 6 kohta sekä liite 2:n 1―3, 5 ja 6 kohta asetuksessa 52/2009 ja liite 2:n 4 ja 7 kohta asetuksessa 1133/2009, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2010 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2010 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.