414/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista 9 päivänä toukokuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (567/2007) liite 1:n 1, 5.1, 5.4 ja 7 kohta ja liite 2, sellaisina kuin niistä ovat liite 1:n 1 ja 5.1 kohta sekä liite 2:n 1―4, 6 ja 7 kohta asetuksessa 53/2009, liite 1:n 5.4 kohta asetuksessa 1248/2007 ja 7 kohta asetuksessa 980/2009 sekä liite 2:n 5 ja 8 kohta asetuksessa 1134/2009, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2010 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2010 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.