346/2010

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 1 päivänä helmikuuta 2005 kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (75/2005) liitteessä 3 A numerot 8, 8a, 9, 9a, 16, 22, 193, 202, 203 ja 205, sellaisina kuin niistä ovat numerot 8, 8a, 9 ja 9a asetuksessa 230/2010, sekä numerot 193, 202, 203 ja 205 asetuksessa 710/2009,

sekä liitteessä 3 B numerot 3–6, 10–12, 16, 19–22, 25–27, 31–39, 44, 48–50, 55 ja 56, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 25/2010, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2010.

Kosmeettisten valmisteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, markkinoille saattaminen on kiellettyä 1 päivästä marraskuuta 2011. Näiden valmisteiden myyminen ja muu luovuttaminen kuluttajalle on kiellettyä 1 päivästä marraskuuta 2012 lukien.

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010

Työministeri
Anni Sinnemäki

Ylitarkastaja
Leila Vilhunen

Liitteet 3 A ja 3 B

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.