308/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta 24 päivänä huhtikuuta 2009 annetun lain (276/2009) 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

9 §
Haittaraha, haitta- ja vaatelisä, kodinhoitokustannusten korvaus ja korvaus opaskoiran ylläpidosta

Haittarahaa maksetaan tapaturmavakuutuslain 16 §:n 2 momentin, 18 a―18 d §:n ja 18 e §:n 1 ja 3―5 momentin mukaisesti urheilijalle, jolle aiheutuu tapaturmasta johtuvasta vammasta tai sairaudesta pysyvää yleistä haittaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa alkaneella peli- tai kilpailukaudella sattuneisiin tapaturmiin sovelletaan tapaturmavakuutuslain muuttamisesta annetun lain (1639/2009) voimaan tullessa voimassa olleita tapaturmavakuutuslain 16 §:n 2 momenttia, 18 a §:ää ja 18 b §:n 1 ja 3―5 momenttia.

HE 14/2010
StVM 5/2010
EV 35/2010

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.