278/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 19 päivänä toukokuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (347/2005) 8 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1813/2009, seuraavasti:

8 §
Päätöksestä tiedottaminen viranomaisille

Suunnitelman tai ohjelman hyväksymisestä on toimitettava viipymättä tieto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi tieto päätöksestä on toimitettava niille kunnan viranomaisille ja muille viranomaisille, joita asiaa käsiteltäessä on kuultu.

Suunnitelman tai ohjelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä on viipymättä ilmoitettava valtiolle, jonka kanssa on käyty viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 10 §:n mukaiset neuvottelut. Valtion saataville on toimitettava suunnitelma tai ohjelma ja sen hyväksymistä koskeva päätös.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY; EUVL N:o L 197, 21.7.2001, s. 30

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitussihteeri
Satu Sundberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.