249/2010

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta 28 päivänä marraskuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1346/1995) liitteet 1-3 ja 5-7, sellaisena kuin niistä on liite 1 päätöksessä 532/1997, liitteet 3, 6 ja 7 asetuksessa 185/2007 ja liitteet 2 ja 5 asetuksessa 1246/2007, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Liite 1

Helposti leviävät eläintaudit

1) suu- ja sorkkatauti

2) vesikuläärinen stomatiitti

3) sikojen vesikulääritauti (SVD)

4) karjarutto

5) pienten märehtijäin rutto (PPR)

6) tarttuva naudan keuhkorutto (CBPP)

7) Lumpy skin-tauti

8) Rift Valley-kuume

9) sinikielitauti (Bluetongue)

10) lammas- ja vuohirokko

11) afrikkalainen hevosrutto

12) afrikkalainen sikarutto

13) sikarutto

14) lintuinfluenssa

15) Newcastlen tauti

16) hevosen tarttuva aivoselkäydintulehdus (WEE, EEE, VEE)

17) kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS), muut kuin Ahvenanmaan maakunnassa todetut tapaukset

18) tarttuva kalojen vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

19) tarttuva lohen anemia (ISA)

Liite 2

Vaaralliset eläintaudit

1) Aujeszkyn tauti (pseudorabies)

2) nautojen BSE (bovine spongiform encephalopathy)

3) dourine (Trypanosoma equiperdum)

4) ebola

5) EHD (epizootic haemorrhagic disease)

6) kalojen EHN-tauti (epizootic haematopoietic necrosis)

7) kalojen EUS-tauti (epizootic ulcerative syndrome)

8) luomistauti/bruselloosi (Brucella abortus, Br. melitensis, Br. ovis, Br.suis)

9) nautatuberkuloosi (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis)

10) tuberkuloosi hirvieläimillä (Mycobacterium tuberculosis-complex-ryhmään kuuluvat bakteerit)

11) pernarutto (anthrax)

12) raivotauti (rabies)

13) räkätauti (malleus)

14) lampaiden ja vuohien TSE-tauti (tarttuva spongiforminen enkefalopatia)

15) sikojen transmissible gastroenteritis (TGE)

Liite 3

Välittömästi ilmoitettavat valvottavat eläintaudit

1) Myyräekinokokkoosi (Echinococcus multilocularis)

2) TSE-taudit, muut kuin liitteen 2 kohdissa 2 ja 14 tarkoitetut tapaukset

3) IBR/IPV (naudan tarttuva rinotrakeiitti/pustulaarinen vulvovaginiitti)

4) nautojen tarttuva leukoosi

5) hevosten näivetystauti (equine infectious anemia)

6) maedivisna

7) CAE (caprine arthritis/encephalitis)

8) TRT/ART (turkey rhinotracheitis/avian rhinotracheitis)

9) PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

10) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD) sisävesialueella ja vaelluskalojen nousualueella

11) kalojen Gyrodactylus salaris-tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella

12) Kalojen Piscirickettsia salmonis-tartunta

13) kalojen tarttuva haimakuoliotauti (IPN) sisävesialueella ja vaelluskalojen nousualueella

14) karpin kevätviremia (SVC)

15) koikarpin herpesvirus-tauti (KHV)

16) kalojen OMV-tauti (Onchorhynchus masou-virus)

17) kalojen PD-tauti (pancreas disease) ja SD-tauti (sleeping disease)

18) kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS) Ahvenanmaan maakunnassa

19) nilviäisten marteilioosi-tartunta (Marteilia refringens)

20) nilviäisten bonamioosi-tartunta (Bonamia ostrae)

21) äyriäisten valkopilkkutauti

22) mehiläisten pieni pesäkuoriainen (Aethina tumida)

23) mehiläisten Tropilaelaps-punkki (Tropilaelaps spp.)

Liite 4

Välittömästi ilmoitettavat muut tarttuvat eläintaudit

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) apinarokko

2) Brucella canis –infektio

3) hirviekinokokkoosi (Echinococcus granulosus)

4) leptospiroosi

5) lehmärokko

6) Paramykso 1 –tartunta linnuilla

7) paratuberkuloosi

8) Q-kuume

9) West Nile Fever

10) ritinärutto (Clostridium chauvoei)

11) influenssat, muut kuin liitteen 1 kohdassa 14 tarkoitettu lintuinfluenssa ja liitteen 6 kohdassa 29 tarkoitettu tavanomainen sikainfluenssa ja kohdassa 38 tarkoitettu tavanomainen hevosinfluenssa

12) muut tarttuvat eläintaudit, joita ei ole aikaisemmin todettu Suomessa

Nautojen taudit

13) Campylobacter fetus ssp. venerealis-tartunta

14) Parafilaria bovicola –tartunta

15) Trichomonas foetus -tartunta

Sikojen taudit

16) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis virus)

17) PED (porcine epidemic diarrhea)

18) PRCV (porcine respiratory corona virus)

Hevosten taudit

19) CEM-tauti (Taylorella equigenitalis)

20) hevossyyhy (Sarcoptes equi)

21) piroplasmoosi

22) salmonellan aiheuttama tarttuva keskenvarsominen (S.abortus equi)

Lampaiden ja vuohien taudit

23) entsoottinen abortti (Chlamydophila abortus)

24) kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis)

25) lammassyyhy (Psoroptes ovis)

26) Mycoplasma capricolum, M. mycoides var. mycoides

27) pulmonaari adenomatoosi

28) tarttuva agalaktia (Mycoplasma agalactiae)

Siipikarjan taudit

29) IB (avian infectious bronchitis)

30) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

31) psittakoosi (Chlamydophila psittaci)

Kalojen ja rapujen taudit

32) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD) merialueella

33) kalojen tarttuva haimakuoliotauti (IPN) merialueella

34) Rapurutto

Jänisten ja kanien taudit

35) myksomatoosi

Liite 6

Kuukausittain ilmoitettavat muut tarttuvat eläintaudit

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) atyyppisten mykobakteerien aiheuttama tartunta

2) botulismi

3) distomatoosi (Fasciola hepatica)

4) kampylobakterioosi, muut kuin liitteen 5 kohdassa 13 tarkoitetut tapaukset

5) klamydioosi/psittakoosi, muut kuin liitteen 5 kohdissa 23 ja 31 tarkoitetut tapaukset

6) leishmaniaasi

7) lintutuberkuloosi

8) listerioosi

9) orf (contagious pustular dermatitis)

10) pasteurelloosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

11) pälvisilsa

12) salmonelloosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 1 ja liitteen 5 kohdassa 22 tarkoitetut tapaukset

13) systiserkoosi (Cysticercus cellulosae ja C.bovis)

14) toksoplasmoosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

15) trikinelloosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 3 todetut tapaukset

16) tularemia/jänisrutto (Francisella tularensis)

17) Yersinia enterocolitica –tartunta

18) Yersinia pseudotuberculosis –tartunta, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

19) EHEC –tartunta

Nautojen taudit

20) aktinomykoosi

21) keuhkomato

22) kinokuume

23) kokkidioosi

24) laidunkuume

25) valelehmärokko (pseudocowpox)

26) punatauti

27) virusripuli (Corona)

Sikojen taudit

28) kliininen PMWS tilatasolla

29) tavanomainen sikainfluenssa

30) porsasyskä

31) aivastustauti

32) dysenteria

33) Actinobacillus pleuropneumoniae –tartunta

34) Clostridium perfringens –tyyppi C –tartunta

35) kapi (Sarcoptes scabiei var. suis)

36) sikaruusu

37) ödeematauti

Hevosten taudit

38) tavanomainen hevosinfluenssa

39) pääntauti

40) rinopneumoniitti (virusabortti)

41) virusarteriitti

Lampaiden ja vuohien taudit

42) enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi D)

43) Borderin tauti

44) kokkidioosi

45) sorkkamätä

Siipikarjan taudit

46) AE (avian encephalomyelitis)

47) Gumborotauti

48) kanakolera

49) leukoosi

50) Marekin tauti

51) sinisiipitauti

Turkiseläinten taudit

52) kettusyyhy (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

53) minkkien virusripuli

54) penikkatauti

55) plasmasytoosi

Mehiläisten taudit

56) akariaasi (Acarapis woodi)

57) nosemoosi (Nosema apis ja N. ceranae)

58) toukkamätä (Melissococcus pluton)

59) varroatoosi (Varroa jacobsoni)

Kalojen ja rapujen taudit

60) lohikalojen paisetauti ja muut Aeromonas salmonicida -tartunnat

61) Gyrodactylus salaris –tartunta, muut kuin liitteen 3 kohdassa 11 tarkoitetut tapaukset

62) kalojen Yersinia ruckeri –tartunta (ERM)

Koirien ja kissojen taudit

63) kissarutto

64) koiran kettusyyhy

65) koiran penikkatauti

Liite 7

Välittömästi muille terveysviranomaisille ilmoitettavat zoonoosit

1) apinarokko

2) ebola

3) EHEC

4) ekinokokkoosi koiralla

5) hirvieläinten tuberkuloosi

6) klamydioosi/psittakoosi

7) lehmärokko

8) leptospiroosi

9) lintuinfluenssa

10) luomistauti

11) nautatuberkuloosi

12) orf

13) pernarutto

14) raivotauti

15) salmonellatartunnat naudoilla, sioilla, siipikarjalla, hevosilla, lampailla ja vuohilla

16) tularemia/jänisrutto (Francisella tularensis)

17) West Nile fever

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.