198/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 7 §:n muuttamisesta

Maa ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vesiviljelyrekisteristä 25 päivänä maaliskuuta 1996 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) 7 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 568/2006, seuraavasti:

7 §
Valvonta

Elintarviketurvallisuusvirastolla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä eläintautilain 5 §:ssä tarkoitetulla eläinlääkärillä on oikeus tarkastaa vesiviljelyn harjoittajan pitämä 6 §:n mukainen luettelo sekä tehdä muita tämän päätöksen noudattamisen valvontaa varten tarpeellisia tarkastuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.