195/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinvälittäjärekisteristä 14 päivänä joulukuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1308/2001) 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti sekä 6 §, sellaisena kuin niistä on 6 § asetuksessa 335/2006, seuraavasti:

3 §
Rekisteröityminen

Eläinvälittäjän on ennen toimintansa aloittamista rekisteröidyttävä eläinvälittäjärekisteriin. Rekisteröitymisilmoitus on toimitettava sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella eläinvälittäjän toimialue pääasiallisesti sijaitsee.


4 §
Ilmoitusvelvollisuus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Eläinvälittäjän tulee viipymättä ilmoittaa kirjallisesti aluehallintovirastolle 3 §:n 2 momentissa tapahtuneista muutoksista.


6 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamisen valvontaa johtaa ja ohjaa Elintarviketurvallisuusvirasto.

Tämän asetuksen noudattamista valvovat aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnaneläinlääkäri toimialueellaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.