194/2010

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä 17 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (496/2005) 16 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 333/2006, seuraavasti:

16 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamisen valvontaa johtaa ja ohjaa Elintarviketurvallisuusvirasto. Tämän asetuksen noudattamista valvovat Elintarviketurvallisuusviraston ohella aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnaneläinlääkäri toimialueellaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.