193/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 11 päivänä joulukuuta 2008 luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (846/2008) 32 §:n 2 momentti sekä

muutetaan asetuksen liite 2, sellaisena kun se on asetuksessa (1025/2009) seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Pakkausmerkintöjä koskevista siirtymäsäännöksistä säädetään luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 889/2008 95 artiklan 9 ja 10 kohdassa.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka–Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Tero Tolonen

Liite 2

LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN, KYLVÖSIEMENTEN JA TAIMIAINEISTON, ELINTARVIKKEIDEN SEKÄ ALKOHOLIJUOMIEN TUOTANTOA, PAKKAAMISTA, VALMISTUSTA JA MAAHANTUONTIA VALVOVIEN VIRANOMAISTEN TUNNUSNUMEROT
1. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajien ja tuotannon valvonta
TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-EKO-101 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-102 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-103 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-104 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-105 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-106 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-107 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-108 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-109 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-110 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-111 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-112 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-113 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-114 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-115 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden, rehujen, sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valmistuksen, valmistuttamisen, pakkaamisen ja maahantuonnin valvonta
TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-EKO-201 Elintarviketurvallisuusvirasto
3. Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistuksen, valmistuttamisen ja maahantuonnin valvonta
TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-EKO-301 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.