192/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus eläintautiasetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 15 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautiasetuksen (601/1980) 4 ja 6 § seuraavasti:

4 §

Aluehallintoviraston ja sen alaisena läänineläinlääkärin tulee:

1) toimialueellaan johtaa eläintautien vastustamista ja ennalta ehkäisemistä sekä valvoa, että niistä annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan, sekä tehdä tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriölle esityksiä toimenpiteistä eläintautien vastustamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi;

2) määrätä asianomainen kunnaneläinlääkäri taikka tarpeen vaatiessa joku muu eläinlääkäri, joka virkansa tai toimensa perusteella voidaan siihen velvoittaa, tutkimaan epäillyn tai todetun eläintaudin laatua ja ryhtymään sen johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin;

3) määrätä tarvittaessa eläinlääkäri eläinnäyttelyyn, kilpailuun tai muuhun sellaiseen tilaisuuteen, johon kootaan eläimiä, valvomaan eläinten terveydentilaa ja eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä annettujen säännösten ja määräysten noudattamista;

4) määrätä kunnaneläinlääkäri tai tarkastuseläinlääkäri tarvittaessa muutoinkin ryhtymään vastustettavan eläintaudin vastustamista ja ennalta ehkäisemistä tarkoittaviin toimenpiteisiin;

5) valvoa, että eläinten maahantuontiin ja maasta vientiin liittyvät, eläintauteja koskevat toimenpiteet tulevat annettujen ohjeiden mukaan suoritetuiksi;

6) valvoa ja ohjata eläintautilain perusteella suoritettavien palkkioiden ja korvausten suuruuden määrittämistä ja laskuttamista; sekä

7) suorittaa aluehallintovirastolle eläintautien vastustamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi erikseen säädetyt tai määrätyt muut tehtävät.

6 §

Kunnaneläinlääkärin tulee:

1) huolehtia eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä virka-alueellaan;

2) ryhtyä epäillyn tai todetun vastustettavan eläintaudin johdosta taudin vastustamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin sekä ottaa selvää epäillyn tai ilmenneen eläintaudin laadusta ja sen leviämisestä;

3) toimeenpanna eläintautilain 8 §:ssä tarkoitettu eläimen tappaminen tämän asetuksen 8 §:n mukaisesti;

4) tehdä aluehallintovirastolle tarvittaessa esityksensä jatkotoimenpiteistä epäillyn tai todetun vastustettavan eläintaudin johdosta;

5) ilmoittaa tarvittaessa kunnan terveydenhoitoviranomaisille ihmisille aiheutuvasta terveydellisestä vaarasta epäillessään tai todettuaan eläimessä eläintautia, joka voi tarttua eläimestä ihmiseen; sekä

6) ryhtyä muihin tarvittaviin tai erikseen määrättyihin toimenpiteisiin vastustettavan eläintaudin vastustamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.