186/2010

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2010 haussa ohjelmakaudelta 2000―2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun lain (1480/2007) 3 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Uudet peltoalat ohjelmakauden 2000―2006 sitoumuksiin

Määrärahojen niukkuuden vuoksi vuonna 2010 voimassa oleviin ohjelmakauden 2000―2006 luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin ei hyväksytä tukikelpoiseksi ennestään tukikelvottomia peltoaloja. Sitoumukseen voidaan kuitenkin liittää näitä sitoumuksia koskevien säännösten mukaisesti sellaisia tukikelvottomia peltoaloja, jotka on saatu yli 65-vuotiaalta viljelijältä, joka ei ole sitoutunut kyseiseen tukeen, ja peltoaloja, jotka on saatu luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 46 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla uusjaossa.

2 §
Sitoumuksen siirto

Maatilaa koskeva sitoumus voidaan siirtää, jos sitoumuksen kohteena olevan maatilan hallinta siirretään kokonaisuudessaan ja jos uusi haltija täyttää tuen saajalle säädetyt edellytykset. Jos viljelijä tai kyseessä olevan sitoumuksen ikävaatimusta täyttävä puoliso on täyttänyt 65 vuotta vuonna 2009 ja koko maatilan hallinta siirretään vuonna 2010 ennen vuosittaisen tukihakemuksen jättöä maatilan uudelle haltijalle, maatilalla vuoden 2009 voimassa ollut kyseessä oleva sitoumus voidaan siirtää uudelle haltijalle.

3 §
Uudet peltoalat luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen

Uusi korvaava luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 5 §:n 2 momentin mukainen sopimus luonnonmukaisesta tuotannosta tai kotieläintuotannosta voidaan tehdä, jos vuonna 2006 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen alojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta. Sopimukseen hyväksyttävän peltoalan on oltava edellä mainitun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2010 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2010.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.