170/2010

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 19 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 859/1981 ja 1077/2008, väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti:

19 §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei verovuosina 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa lueta maksamatta olevia ja tilinpäätöksessä tuotoksi merkitsemättä olevia korkoja sellaisista saamisista, joiden pääoma oli merkittävä Rahoitustarkastuksen standardin mukaan järjestämättömäksi ja joiden korkoja luottolaitos ei ennen vuotta 2009 meneillä olleen siirtymäkauden aikana saanut merkitä eikä merkinnyt Rahoitustarkastuksen standardin mukaan tilinpäätöksessä tuotoksi.


Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2010 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Lakia sovelletaan verovuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa.

HE 270/2009
VaVM 8/2010
EV 18/2010

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.