165/2010

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan 4 päivänä syyskuuta 2008 laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2008) 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 ja 3 momentti sekä 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hakemus on jätettävä ennen kuin hakija tekee sitovan sopimuksen hankkeesta tai ryhtyy toteuttamaan innovatiivista menetelmää.


8 §
Avustuspäätös

Avustuksen myöntää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Avustuksen myöntää työ- ja elinkeinoministeriö, jos myönnettävän avustuksen määrä ylittää viisi miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö voi pidättää päätösvallan myös tätä pienemmissä hankkeissa, jos päätöksellä on erityistä merkitystä tämän asetuksen soveltamisen kannalta.


Työ- ja elinkeinoministeriö tai Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa avustuspäätöksessä tarkempia ehtoja ja rajoituksia avustuksen maksamiselle.

9 §
Avustuksen maksaminen

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa avustuksen erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan, myöntämispäätöksessä asetettujen tarkempien ehtojen ja rajoitusten sekä hyväksyttävän selvityksen perusteella.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2010

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Johtaja
Risto Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.