155/2010

Annettu Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 31 päivänä lokakuuta 2008 annetun asetuksen (675/2008) 1 §:n 1 momentin 1 kohta, seuraavasti:

1 §
Laitoksen tehtävät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa (668/2008) säädetään:

1) toimia asiantuntijaviranomaisena sosiaalihuoltoon, kehitysvammaisten erityishuoltoon, kansanterveystyöhön, erikoissairaanhoitoon, mielenterveystyöhön, tartuntatauteihin, ympäristöterveyteen, geenitekniikkaan ja mielenterveyslain (1116/1990) mukaisiin hoitoseuraamuksiin sekä muihin laitoksen toimialaan liittyvissä asioissa;Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2010.

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.