130/2010

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus mittayksikköasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun mittayksikköasetuksen (371/1992) 1 §:n 5 kohta ja 5 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 13 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentti ja 13 §:n 2 momentti asetuksessa 186/2001 seuraavasti:

1 luku

Perusyksiköt

1 §
Perusyksiköiden määritelmät

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 3 §:n 1 momentissa mainitut kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) perusyksiköt määritellään seuraavasti:


5) lämpötilan yksikkö kelvin, termodynaamisen lämpötilan yksikkö, on 1/273,16 veden

kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta;


5 §
Johdannaisyksiköt, joilla on erityisnimi

Johdannaisyksiköille saadaan käyttää erityisnimiä ja -tunnuksia seuraavasti:

Suure Yksikkö Tunnus Selitys
tasokulma radiaani rad 1 rad = 1 m/m
avaruuskulma steradiaani sr 1 sr = 1 m2/m2
taajuus hertsi Hz 1 Hz = 1 s-1
voima newton N 1 N = 1 kg • m/s2
paine, jännitys pascal Pa 1 Pa = 1 N/m2
energia, työ joule J 1 J = 1 N • m
teho watti W 1 W = 1 J/s
sähkövaraus coulombi C 1 C = 1 A • s
jännite voltti V 1 V = 1 W/A
kapasitanssi faradi F 1 F = 1 C/V
resistanssi ohmi 1 Ω = 1 V/A
konduktanssi siemens S 1 S = 1 A/V
magneettivuo weber Wb 1 Wb = 1 V • s
magneettivuon tiheys tesla T 1 T = 1 Wb/m2
induktanssi henry H 1 H = 1 Wb/A
celsiuslämpötila celsiusaste °C 1 °C = 1 K
valovirta luumen lm 1 lm = 1 cd • sr
valaistusvoimakkuus luksi lx 1 lx = 1 lm/m2
aktiivisuus becquerel Bq 1 Bq = 1 s-1
absorboitunut annos gray Gy 1 Gy = 1 J/kg
ekvivalenttiannos sievert Sv 1 Sv = 1 J/kg
katalyyttinen aktiivisuus katal kat 1 kat = 1 mol/s
10 §
Erikoisaloilla sallitut yksiköt

Alla mainituilla erikoisaloilla saadaan käyttää myös seuraavia yksiköitä:

Suure ja erikoisala, jolla sen käyttö on sallittu Yksikkö Tunnus Selitys
pituus ilmailussa ja merenkulussa meripeninkulma (merimaili) mpk 1 mpk = 1852 m
nopeus ilmailussa ja merenkulussa solmu solmu 1 solmu = 1852 m/h
pituus ilmailussa (korkeus) jalka ft 1 ft = 0,3048 m
jalokivien massa metrinen karaatti karaatti 1 karaatti = 0,2 g
langan pituusmassa tekstiiliteollisuudessa tex tex 1 tex = 10-6 kg/m
pinta-ala maa- ja metsäteollisuudessa aari hehtaari a ha 1 a = 100 m2 1 ha = 10 000 m2
paine verenpaineen ja muiden kehon nesteiden mittauksessa elohopeamillimetri mm Hg 1 mm Hg = (101325/760) Pa
optinen taittokyky diopteri 1 diopteri = 1 m-1
tehollinen poikkipinta-ala ydintekniikassa barni b 1 b = 10-28 m2
jalometallin massa troy unssi oz tr 1 oz tr = 31,10 g
13 §
Poikkeukset

Tässä asetuksessa tarkoitetun yksikön rinnalla sallitaan määrän osoittaminen muissa mittayksiköissä. Muut mittayksiköt ilmaistaan enintään samansuuruisin numeroin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/3/EY (32009L114); EYVL N:o L 114, 7.5.2009, s. 10

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.