116/2010

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annettuun lakiin (555/1998) väliaikaisesti uusi 18 a § seuraavasti:

18 a §
Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksun suuruus

Sen estämättä, mitä 18 §:ssä säädetään työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta, yliopistot maksavat 18 §:n mukaista alempaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksua. Yliopistoista säädetään yliopistolaissa (558/2009).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tätä lakia sovelletaan vuosien 2010―2011 työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 258/2009
StVM 54/2009
PeVM 11/2009
EV 3/2010

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.