115/2010

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä päivänä 19 helmikuuta 2010

Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen 2 ja 4 §:n sekä liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista 3 tammikuuta 2008 annetun ympäristöministeriön asetuksen (20/2008) 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 ja 3 momentti sekä liitteet 1 ja 2 seuraavasti:

2 §
Hakemus biosidivalmisteen hyväksymiseksi

Biosidivalmisteen hyväksymistä on haettava kemikaalilain 25 §:ssä tarkoitetulta toimivaltaiselta viranomaiselta tämän asetuksen liitteen 1 tai 2 sarakkeessa D mainittuun päivämäärään mennessä. Samassa määräajassa on myös haettava biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen (466/2000) 12 §:ssä säädettyä biosidivalmisteen vastavuoroista hyväksymistä. Hakemuksesta on muutoin voimassa mitä biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (467/2000) säädetään.


4 §
Biosidivalmisteen markkinoilta poistaminen

Jos toimivaltainen viranomainen ei hyväksy biosidivalmistetta tai biosidivalmisteesta ei ole 2 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa toimitettu hyväksymispäätöksen jäljennöstä vastavuoroista hyväksymistä varten, valmisteen luovuttaminen ensimmäistä kertaa markkinoille kyseiseen käyttötarkoitukseen on lopetettava kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toimivaltaisen viranomaisen hakemukseen antama päätös on saanut lainvoiman. Valmiste on poistettava markkinoilta ja sen käyttö on lopetettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua siitä, kun mainittu päätös on saanut lainvoiman.

Jos biosidivalmisteen hyväksymistä ei ole 2 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyssä määräajassa haettu, valmisteen luovuttaminen ensimmäistä kertaa markkinoille on lopetettava kuuden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä. Valmiste on poistettava markkinoilta ja käyttö on lopetettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua siitä, kun toimivaltaisen viranomaisen antama päätös on saanut lainvoiman.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission direktiivi 2009/84/EY; EYVL N:o L 197, 29.7.2009, s. 67
Komission direktiivi 2009/99/EY; EYVL N:o L 203, 5.8.2009, s. 62
Komission direktiivi 2009/93/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 46
Komission direktiivi 2009/92/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 43
Komission direktiivi 2009/88/EY; EYVL N:o L 199, 31.7.2009, s. 15
Komission direktiivi 2009/87/EY; EYVL N:o L 198, 30.7.2009, s. 35
Komission direktiivi 2009/95/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 54
Komission direktiivi 2009/86/EY; EYVL N:o L 198, 30.7.2009, s. 31
Komission direktiivi 2009/94/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 50
Komission direktiivi 2009/98/EY; EYVL N:o L 203, 5.8.2009, s. 58
Komission direktiivi 2009/91/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 39
Komission direktiivi 2009/96/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 58
Komission direktiivi 2009/89/EY; EYVL N:o L 199, 31.7.2009, s. 19
Komission direktiivi 2009/85/EY; EYVL N:o L 198, 30.7.2009, s. 28

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Pirkko Kivelä

Liite 1 Liite 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.