99/2010

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevissa asioissa

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun isyyslain (700/1975) 20 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1009/2007:

1 §

Maistraatti on toimivaltainen ratkaisemaan isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevan asian, kun lastenvalvojan toimialueena on maistraatin toimialueeseen kuuluva kunta.

Edellä 1 momentista poiketen maistraatin toimivalta ratkaista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskeva asia siirretään kuitenkin toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin, Espoon, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Satakunnan maistraatille, jos asian käsittelykieli on muu kuin ruotsi;

2) Helsingin, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Turunmaan maistraatille, jos asian käsittelykieli on ruotsi;

3) Espoon maistraatin toimivalta siirretään Raaseporin maistraatille, jos asian käsittelykieli on ruotsi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä helmikuuta 2007 annettu sisäasiainministeriön asetus (190/2007) toimivaltaisista maistraateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevissa asioissa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.