62/2010

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2010

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 9 päivänä joulukuuta 2009 annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1085/2009) 6 §:n 1 momentti sekä liitteenä olevan maksutaulukon 14 §, seuraavasti:

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012 saakka.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2010

Työministeri
Anni Sinnemäki

Hallitusneuvos
Minna Tukiainen

Liite

MAKSUTAULUKKO
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet
14 §
Yhdistysrekisteriasiat
Todistukset ja jäljennökset
rekisteriote 13 €
oikeaksi todistettu jäljennös säännöistä, yhdyskuntajärjestyksestä, paikallissäännöistä tai perussäännöstä 13 €
diaaritodistus 7 €
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista yhdeltä tilikaudelta 13 €
muu oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen, uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön, seurakunnan ja eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän asiakirjasta 13 € + €/sivu
Ennakkotarkastusasiat
sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 1―5 §:ää 120 €
sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 6 §:ää tai enemmän 400 €
Paperisena jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut
Yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat, Keskuskauppakamari ja kauppakamarit perus- tai perustamisilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 100 €
perus- tai perustamisilmoitus (ennakkotarkastettu) 30 €
sääntöjen tai yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 100 €
sääntöjen tai yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 30 €
paikallisyhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus 100 €
paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus 100 €
puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 20 €
Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano (kauppakamarilaki 2 §) 20 €
Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä perusilmoitus 275 €
perussäännön muutosilmoitus 200 €
yhtymäsopimuksen muutosilmoitus 200 €
jäsenten tai nimenkirjoittajien muutosilmoitus 40 €
Poikkeuslupa (yhdistyslaki 35 §) 70 €
Muutoksenhakumaksu 200 €
Sähköisesti jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut
Yhdistykset
perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 75 €
perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 20 €
sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 75 €
sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 20 €
puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 15 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.