57/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (687/2007) 8 §:n 1 momentin 6 kohta, 9 §:n 3 kohta, ja

muutetaan 9 §:n 7 kohta, 10 §:n 1 momentin 4, 8, 12 ja 15 kohta sekä 11 §:n 1 momentti seuraavasti:

9 §
Muiden tunnusten määrittely

Virka-asematunnuksen lisäksi virkapuvussa käytettäviä muita tunnuksia ovat:


7) aluehallintoviraston hihatunnus;


10 §
Virka-asematunnukset eri viroissa

Olkapoletissa ja olkapoletin tupessa virka-asematunnuksia ovat:


4) aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtajalla kaksi isoa olkatähteä, joiden välissä pieni olkatähti,

sekä valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;


8) aluehallintoviraston pelastusylitarkastajalla yksi iso olkatähti, valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;


12) aluehallintoviraston pelastustarkastajalla kolme keskikokoista olkatähteä, valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;


15) aluehallintoviraston apulaispelastustarkastajalla kaksi keskikokoista olkatähteä, valtion leijonatunnus ja lehvätunnus;


11 §
Eräiden tunnusten käyttö

Virka- ja turkislakissa käytetään 10 §:n 1 momentin 1―20 kohdissa tarkoitetuilla virkamiehillä päällystön lakkilaattaa, kohdissa 21―22 tarkoitetuilla virkamiehillä alipäällystön lakkilaattaa ja kohdissa 23―24 tarkoitetuilla virkamiehillä miehistön lakkilaattaa. Sisäasiainministeriön ja aluehallintoviraston virkamiehet käyttävät lakkilaatassa valtion vaakunamerkkiä, Pelastusopiston virkamiehet Pelastusopiston vaakunamerkkiä ja pelastuslaitoksen henkilöstö asianomaisen alueen pelastustoimen vaakunamerkkiä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Pelastusylitarkastaja
Ilpo Helismaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.