56/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2007 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (520/2007) 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentin johdantokappale ja 7 § seuraavasti:

4 §
Ennalta annettavat tiedot

Aluehallintoviraston tulee valvoa, että 1 momentissa mainitut tiedot päivitetään jatkuvasti ja jaetaan vähintään kolmen vuoden välein säteilyvaaratilanteessa mahdollisesti altistuvalle väestölle ja aina, kun niissä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Tiedon on jatkuvasti oltava väestön saatavilla.


5 §
Säteilyvaaratilanteessa annettavat tiedot

Aluehallintoviraston tulee valvoa, että pelastussuunnitelmat sisältävät seuraavat säteilyvaaratilanteessa tosiasiallisesti altistuneelle väestölle viipymättä ja toistuvasti annettavat tiedot:


7 §
Pelastussuunnitelmien testaaminen

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun pelastussuunnitelman toimivuutta on testattava aluehallintoviraston johdolla vähintään kolmen vuoden välein järjestettävissä viranomaisten ja laitoksen valmiusorganisaatioiden yhteisissä harjoituksissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Pelastusylitarkastaja
Ilpo Helismaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.