Säädökset alkuperäisinä: 2010

1424/2010
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1423/2010
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1422/2010
Tasavallan presidentin asetus Maarianhaminan lentoaseman yhteistyövaltuuskunnasta
1421/2010
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
1420/2010
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
1419/2010
Verohallinnon työjärjestys
1418/2010
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1417/2010
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta
1416/2010
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1415/2010
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1414/2010
Laki Verohallinnosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1413/2010
Laki arvonlisäverolain 169 a §:n 2 momentin kumoamisesta
1412/2010
Laki perintö- ja lahjaverolain 43 §:n muuttamisesta
1411/2010
Laki verotusmenettelystä annetun lain 21 ja 63 §:n muuttamisesta
1410/2010
Laki tuloverolain muuttamisesta
1409/2010
Vuoden 2011 tuloveroasteikkolaki
1408/2010
Laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla
1407/2010
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta
1406/2010
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 §:n kumoamisesta
1405/2010
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1404/2010
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1403/2010
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta
1402/2010
Laki ajoneuvoverolain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta
1401/2010
Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.