Säädökset alkuperäisinä: 2009

1600/2009
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta
1599/2009
Asunto-osakeyhtiölaki
1598/2009
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1597/2009
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1596/2009
Laki eläinlääkintahuoltolain muuttamisesta
1595/2009
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta
1594/2009
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1593/2009
Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1592/2009
Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1591/2009
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1590/2009
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1589/2009
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
1588/2009
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1587/2009
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
1586/2009
Laki maastoliikennelain muuttamisesta
1585/2009
Laki merensuojelulain muuttamisesta
1584/2009
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
1583/2009
Laki jätelain muuttamisesta
1582/2009
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
1581/2009
Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1580/2009
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1579/2009
Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 7 §:n kumoamisesta
1578/2009
Laki rakennussuojelulain muuttamisesta
1577/2009
Laki maa-aineslain muuttamisesta
1576/2009
Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1575/2009
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 ja 16 §:n muuttamisesta
1574/2009
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1573/2009
Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1572/2009
Laki ulkoilulain muuttamisesta
1571/2009
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain muuttamisesta
1570/2009
Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
1569/2009
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1568/2009
Laki huumausainelain muuttamisesta
1567/2009
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 ja 24 §:n muuttamisesta
1566/2009
Laki lastensuojelulain 79 ja 80 §:n muuttamisesta
1565/2009
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1564/2009
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1563/2009
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta
1562/2009
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1561/2009
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1560/2009
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1559/2009
Laki työterveyshuoltolain 24 §:n muuttamisesta
1558/2009
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1557/2009
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
1556/2009
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1555/2009
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1554/2009
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1553/2009
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n 2 momentin kumoamisesta
1552/2009
Laki alkoholilain muuttamisesta
1551/2009
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.