Säädökset alkuperäisinä: 2009

100/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
99/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelmasta
98/2009
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2009
97/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
96/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
95/2009
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta
94/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
93/2009
Valtioneuvoston asetus säteilyasetuksen 24 a §:n kumoamisesta
92/2009
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
91/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2009 maksettavan korvauksen perusteista
90/2009
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2008
89/2009
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2009 kiinteistöveron eräpäivistä
88/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
87/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
86/2009
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2009
85/2009
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
84/2009
Laki yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta
83/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
82/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
81/2009
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
80/2009
Valtioneuvoston asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
79/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
78/2009
Sisäasiainministeriön päätös Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset
77/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
76/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009
75/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2009
74/2009
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
73/2009
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
72/2009
Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta
71/2009
Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
70/2009
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
69/2009
Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta
68/2009
Valtioneuvoston asetus elinkeinosuunnitelmatuesta
67/2009
Valtioneuvoston asetus talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista perittävistä maksuista
66/2009
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta
65/2009
Valtioneuvoston asetus sähkömarkkinoista
64/2009
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
63/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
62/2009
Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 1 momentin muuttamisesta
61/2009
Valtioneuvoston asetus ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
60/2009
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
59/2009
Valtioneuvoston asetus autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
58/2009
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä tarkoitetuista yhteyspisteistä
57/2009
Valtioneuvoston asetus ydinenergialain 69 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
56/2009
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
55/2009
Valtioneuvoston asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
54/2009
Tasavallan presidentin asetus ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
53/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
52/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
51/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen MRSA-tartunnan seurannasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.