Säädökset alkuperäisinä: 2009

250/2009
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
249/2009
Laki Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
248/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2009
247/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
246/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
245/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
244/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
243/2009
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
242/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
241/2009
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
240/2009
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
239/2009
Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta
238/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
237/2009
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
236/2009
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
235/2009
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
234/2009
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
233/2009
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 19 §:n muuttamisesta
232/2009
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
231/2009
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta
230/2009
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n muuttamisesta
229/2009
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta
228/2009
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä
227/2009
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä
226/2009
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
225/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
224/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12/07 muuttamisesta
223/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
222/2009
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista
221/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2009 haussa ohjelmakaudelta 2000―2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta
220/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus valmispakkauksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
219/2009
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
218/2009
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
217/2009
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
216/2009
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2009
215/2009
Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
214/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
213/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
212/2009
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
211/2009
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
210/2009
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
209/2009
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
208/2009
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
207/2009
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
206/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
205/2009
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
204/2009
Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alueen kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
203/2009
Laki Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
202/2009
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
201/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.