Säädökset alkuperäisinä: 2009

350/2009
Valtioneuvoston asetus Kuluttajaviraston tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevien rajoitusten valvonnassa
349/2009
Valtioneuvoston asetus magneettilelujen varoitusmerkinnöistä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
348/2009
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun asetuksen 5 §:n kumoamisesta
347/2009
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
346/2009
Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten sineteistä ja leimoista
345/2009
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
344/2009
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
343/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaitotuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
342/2009
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta
341/2009
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
340/2009
Valtioneuvoston asetus elinikäisen oppimisen neuvostosta
339/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2008 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
338/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
337/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä
336/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tuen hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
335/2009
Laki raittiustyölain 10 ja 11 §:n kumoamisesta
334/2009
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
333/2009
Laki terveyden edistämisen määrärahasta
332/2009
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta
331/2009
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
330/2009
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
329/2009
Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta
328/2009
Laki Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
327/2009
Laki kansalaisuuslain 15 ja 20 §:n muuttamisesta
326/2009
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
325/2009
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
324/2009
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
323/2009
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
322/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtävien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi
321/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
320/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
319/2009
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
318/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
317/2009
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
316/2009
Verohallinnon työjärjestys
315/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
314/2009
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
313/2009
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
312/2009
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
311/2009
Laki lääkelain muuttamisesta
310/2009
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
309/2009
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 7 §:n muuttamisesta
308/2009
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
307/2009
Laki siviilipalveluslain 55 ja 94 §:n muuttamisesta
306/2009
Laki asevelvollisuuslain 97 ja 107 §:n muuttamisesta
305/2009
Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta
304/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
303/2009
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
302/2009
Valtioneuvoston asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tukemisesta
301/2009
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.