Säädökset alkuperäisinä: 2009

1750/2009
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2010 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1749/2009
Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
1748/2009
Valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta
1747/2009
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1746/2009
Laki ennakkoperintälain 11 §:n muuttamisesta
1745/2009
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1744/2009
Laki perintö- ja lahjaverolain 7 a ja 9 §:n muuttamisesta
1743/2009
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1742/2009
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1741/2009
Laki tuloverolain muuttamisesta
1740/2009
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1739/2009
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1738/2009
Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä
1737/2009
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
1736/2009
Laki tuloverolain muuttamisesta
1735/2009
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1734/2009
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1733/2009
Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1732/2009
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1731/2009
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
1730/2009
Laki raittiustyölain 7 §:n muuttamisesta
1729/2009
Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1728/2009
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1727/2009
Laki lääkelain 62 §:n muuttamisesta
1726/2009
Laki kemikaalilain 61 §:n muuttamisesta
1725/2009
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1724/2009
Laki elintarvikelain 85 §:n muuttamisesta
1723/2009
Laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta
1722/2009
Laki tartuntatautilain 8 §:n muuttamisesta
1721/2009
Laki päihdehuoltolain 4 §:n muuttamisesta
1720/2009
Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta
1719/2009
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1718/2009
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1717/2009
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 48 §:n muuttamisesta
1716/2009
Laki toimeentulotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1715/2009
Laki sosiaalihuoltolain 2 §:n muuttamisesta
1714/2009
Laki erikoissairaanhoitolain 4 §:n muuttamisesta
1713/2009
Laki kansanterveyslain 19 §:n muuttamisesta
1712/2009
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1711/2009
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1710/2009
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1709/2009
Laki kirjastolain 9 §:n muuttamisesta
1708/2009
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1707/2009
Laki perusopetuslain 5 ja 43 §:n muuttamisesta
1706/2009
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1705/2009
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
1704/2009
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1703/2009
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1702/2009
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1701/2009
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.