Säädökset alkuperäisinä: 2009

500/2009
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 1 §:n muuttamisesta
499/2009
Laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
498/2009
Laki poliisilain muuttamisesta
497/2009
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
496/2009
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
495/2009
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
494/2009
Patoturvallisuuslaki
493/2009
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
492/2009
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta
491/2009
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lappeenrannan kaupungin ja Ruokolahden kunnan välillä
490/2009
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kouvolan kaupungin ja Iitin kunnan välillä
489/2009
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pirkkalan kunnan ja Tampereen kaupungin välillä
488/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvisten kaupan pitämisestä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
487/2009
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
486/2009
Valtioneuvoston asetus asuntosäästöpalkkioasetuksen 5 §:n muuttamisesta
485/2009
Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 §:n ja 1 a §:n muuttamisesta
484/2009
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
483/2009
Laki asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009―2011
482/2009
Laki taksiliikennelain muuttamisesta
481/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
480/2009
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 3 ja 32 §:n muuttamisesta
479/2009
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
478/2009
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
477/2009
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
476/2009
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
475/2009
Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
474/2009
Tasavallan presidentin asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
473/2009
Laki työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
472/2009
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
471/2009
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
470/2009
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
469/2009
Laki tuloverolain 33 b §:n muuttamisesta
468/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
467/2009
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
466/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
465/2009
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
464/2009
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
463/2009
Laki viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta
462/2009
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista
461/2009
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
460/2009
Laki löytötavaralain muuttamisesta
459/2009
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
458/2009
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
457/2009
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
456/2009
Laki passilain muuttamisesta
455/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
454/2009
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
453/2009
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
452/2009
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta
451/2009
Valtioneuvoston asetus laajakaistarakentamisen tuesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.