Säädökset alkuperäisinä: 2009

600/2009
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimieheltä vaadittavasta kielitaidosta
599/2009
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
598/2009
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta
597/2009
Laki kemikaalilain muuttamisesta
596/2009
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
595/2009
Laki lääkelain muuttamisesta
594/2009
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
593/2009
Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta
592/2009
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
591/2009
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
590/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07 muuttamisesta
589/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12/07 muuttamisesta
588/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä
587/2009
Laki vakuutusyhtiölain 5 luvun muuttamisesta
586/2009
Laki arvopaperimarkkinalain 2 luvun muuttamisesta
585/2009
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
584/2009
Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
583/2009
Laki etuostolain 9 §:n muuttamisesta
582/2009
Laki rakennussuojelulain 20 §:n muuttamisesta
581/2009
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 91 p ja 97 §:n muuttamisesta
580/2009
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
579/2009
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdan ja 19 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta
578/2009
Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta
577/2009
Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
576/2009
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
575/2009
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
574/2009
Laki maanvuokralain muuttamisesta
573/2009
Laki kaupanvahvistajista
572/2009
Laki maakaaren muuttamisesta
571/2009
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 § :n muuttamisesta
570/2009
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
569/2009
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
568/2009
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
567/2009
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
566/2009
Laki Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
565/2009
Valtioneuvoston asetus työsuojeluneuvottelukunnasta
564/2009
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
563/2009
Laki konkurssilain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
562/2009
Laki rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta
561/2009
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta
560/2009
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta
559/2009
Laki yliopistolain voimaanpanosta
558/2009
Yliopistolaki
557/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
556/2009
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta
555/2009
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa yhteistyöstä uusiutuvan energian strategian kehittämishankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
554/2009
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
553/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
552/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
551/2009
Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.