Säädökset alkuperäisinä: 2009

650/2009
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
649/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
648/2009
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
647/2009
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta
646/2009
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
645/2009
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta
644/2009
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
643/2009
Laki pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta
642/2009
Laki alkoholilain muuttamisesta
641/2009
Laki rikoslain muuttamisesta
640/2009
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
639/2009
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
638/2009
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
637/2009
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
636/2009
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
635/2009
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
634/2009
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
633/2009
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
632/2009
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
631/2009
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
630/2009
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
629/2009
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
628/2009
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 §:n muuttamisesta
627/2009
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
626/2009
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
625/2009
Laki veripalvelulain 11 §:n muuttamisesta
624/2009
Laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta
623/2009
Laki verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n muuttamisesta
622/2009
Laki varainsiirtoverolain 56 b §:n muuttamisesta
621/2009
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
620/2009
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
619/2009
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta
618/2009
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
617/2009
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista
616/2009
Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta
615/2009
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
614/2009
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
613/2009
Laki veronkantolain muuttamisesta
612/2009
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
611/2009
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
610/2009
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
609/2009
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta
608/2009
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
607/2009
Laki verontilityslain muuttamisesta
606/2009
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
605/2009
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
604/2009
Verotililaki
603/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
602/2009
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
601/2009
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.