Säädökset alkuperäisinä: 2009

700/2009
Tasavallan Presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkailuoperaation arkiston sijoittamisesta Norjan kansallisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
699/2009
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
698/2009
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
697/2009
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
696/2009
Laki tieliikennelain muuttamisesta
695/2009
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä
694/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
693/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
692/2009
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta
691/2009
Laki poliisilain 54 §:n muuttamisesta
690/2009
Laki tullilain muuttamisesta
689/2009
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta
688/2009
Laki rajavartiolain muuttamisesta
687/2009
Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
686/2009
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n muuttamisesta
685/2009
Laki rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta
684/2009
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2008 verotuksen päättymisestä
683/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
682/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta annetun asetuksen muuttamisesta
681/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
680/2009
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
679/2009
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
678/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta
677/2009
Opetusministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
676/2009
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 ennakonpalautusten maksamisesta
675/2009
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
674/2009
Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
673/2009
Tasavallan presidentin asetus Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
672/2009
Tasavallan presidentin asetus EU-Afrikka infrastruktuurirahaston säännöistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
671/2009
Verohallinnon päätös vuoden 2009 kiinteistöverotuksen päättymisestä
670/2009
Valtiovarainministeriön asetus Valtioneuvosto 200 vuotta -juhlarahasta
669/2009
Valtioneuvoston päätös Karttulan kunnan liittämisestä Kuopion kaupunkiin
668/2009
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
667/2009
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta
666/2009
Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
665/2009
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
664/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 §:n 4 kohdan ja liitteen 4 kumoamisesta
663/2009
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
662/2009
Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
661/2009
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista
660/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
659/2009
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
658/2009
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
657/2009
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
656/2009
Laki sijoitusrahastolain 48 §:n muuttamisesta
655/2009
Laki kiinnitysluottopankkilain 8 §:n muuttamisesta
654/2009
Laki arvopaperimarkkinalain 1 ja 2 luvun muuttamisesta
653/2009
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta
652/2009
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
651/2009
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.