Säädökset alkuperäisinä: 2009

750/2009
Laki verontilityslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
749/2009
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
748/2009
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
747/2009
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
746/2009
Laki verotililain 7 ja 51 §:n muuttamisesta
745/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
744/2009
Puolustusministeriön asetus eräiden liikenteessä käytettävien sotilasajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta
743/2009
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen rekisteröinnistä
742/2009
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
741/2009
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
740/2009
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
739/2009
Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
738/2009
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä
737/2009
Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio
736/2009
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n muuttamisesta
735/2009
Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
734/2009
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista
733/2009
Laki Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
732/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa
731/2009
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
730/2009
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
729/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
728/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
727/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
726/2009
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
725/2009
Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista
724/2009
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2010
723/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliikenteessä käytettävän esteettömän kaluston laatuvaatimuksista
722/2009
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
721/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta annetun työministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
720/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnasta
719/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
718/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön osaksi rahoittamista maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimista
717/2009
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
716/2009
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
715/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä
714/2009
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen liitteiden 2 ja 3(a) muuttamisesta
713/2009
Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
712/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
711/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta
710/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
709/2009
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
708/2009
Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
707/2009
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
706/2009
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta
705/2009
Tasavallan presidentin asetus Tžekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
704/2009
Valtioneuvoston asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 23 §:n 1 ja 3 momentin kumoamisesta
703/2009
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 31 §:n muuttamisesta
702/2009
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
701/2009
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.