Säädökset alkuperäisinä: 2009

850/2009
Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä
849/2009
Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalvelujen yhtiöittämisestä
848/2009
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta
847/2009
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta
846/2009
Laki korkolain 4 §:n muuttamisesta
845/2009
Laki rikoslain 36 luvun 6 §:n muuttamisesta
844/2009
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta
843/2009
Laki rautatiekuljetuslain muuttamisesta
842/2009
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteen 5 muuttamisesta
841/2009
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
840/2009
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
839/2009
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
838/2009
Tasavallan presidentin asetus epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
837/2009
Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön sihteeristön kanssa meteorologiayhteistyön valmisteluvaiheesta eteläisessä Afrikassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
836/2009
Tasavallan presidentin asetus Afrikan Unionin kanssa Suomen tuesta AU Mediation Support Capacity-hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
835/2009
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
834/2009
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
833/2009
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
832/2009
Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
831/2009
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
830/2009
Laki jätelain 3 §:n muuttamisesta
829/2009
Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta
828/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
827/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2010
826/2009
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 7 luvun kumoamisesta
825/2009
Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä
824/2009
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
823/2009
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
822/2009
Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa
821/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
820/2009
Oikeusministeriön asetus oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
819/2009
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista
818/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
817/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
816/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
815/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
814/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 ja 8 §:n muuttamisesta
813/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
812/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehtävistä ilmoituksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
811/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hedelmöityshoidoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
810/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
809/2009
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
808/2009
Valtioneuvoston asetus in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista laitteista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n ja liitteen 8 muuttamisesta
807/2009
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun asetuksen muuttamisesta
806/2009
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollossa käytettävistä muista kuin itsetoimivista vaaoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
805/2009
Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
804/2009
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
803/2009
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
802/2009
Valtioneuvoston asetus vakuutettujen työansioiden huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista
801/2009
Eduskunnan päätös eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.