Säädökset alkuperäisinä: 2009

900/2009
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta
899/2009
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
898/2009
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa
897/2009
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
896/2009
Laki aluehallintovirastoista
895/2009
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
894/2009
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisen hammashoitomateriaalien koetuslaitoksen perussäännöstä tehdyn Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
893/2009
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
892/2009
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
891/2009
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
890/2009
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
889/2009
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
888/2009
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
887/2009
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
886/2009
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
885/2009
Laki rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta
884/2009
Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
883/2009
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa
882/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
881/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2009
880/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä
879/2009
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 26 §:n muuttamisesta
878/2009
Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
877/2009
Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
876/2009
Laki Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
875/2009
Laki Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi
874/2009
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
873/2009
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
872/2009
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
871/2009
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
870/2009
Laki taksiliikennelain muuttamisesta
869/2009
Joukkoliikennelaki
868/2009
Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisen monipuolistamistuen kohdentamisesta maatalouden investointeihin
867/2009
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta
866/2009
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen 103 §:n muuttamisesta
865/2009
Valtioneuvoston asetus Liikenteen turvallisuusvirastosta
864/2009
Valtioneuvoston asetus Liikennevirastosta
863/2009
Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta
862/2009
Laki Liikennevirastosta
861/2009
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
860/2009
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
859/2009
Laki perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
858/2009
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
857/2009
Laki elatustukilain muuttamisesta
856/2009
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta
855/2009
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
854/2009
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
853/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalastuksen erityisluvista vuonna 2010
852/2009
Laki kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010
851/2009
Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.