Säädökset alkuperäisinä: 2009

950/2009
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
949/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 a §:n muuttamisesta
948/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
947/2009
Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
946/2009
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
945/2009
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista
944/2009
Laki Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
943/2009
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
942/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
941/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
940/2009
Opetusministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
939/2009
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosentista vuonna 2010
938/2009
Eduskunnan päätös valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle
937/2009
Laki Verohallinnosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
936/2009
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain kumoamisesta
935/2009
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
934/2009
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
933/2009
Laki luottotietolain muuttamisesta
932/2009
Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta
931/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
930/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista
929/2009
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
928/2009
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
927/2009
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
926/2009
Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n muuttamisesta
925/2009
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
924/2009
Laki Espanjan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
923/2009
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
922/2009
Laki Suomen Akatemiasta
921/2009
Laki Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
920/2009
Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
919/2009
Laki eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
918/2009
Laki eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
917/2009
Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
916/2009
Laki eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
915/2009
Laki eräiden Caymansaarten kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
914/2009
Laki eräiden Bermudan kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
913/2009
Laki Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
912/2009
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta
911/2009
Laki erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
910/2009
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
909/2009
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
908/2009
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
907/2009
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
906/2009
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista
905/2009
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
904/2009
Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta
903/2009
Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
902/2009
Laki liikuntalain muuttamisesta
901/2009
Laki valtion virkamieslain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.