Säädökset alkuperäisinä: 2009

1100/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
1099/2009
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 §:n muuttamisesta
1098/2009
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1097/2009
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2010
1096/2009
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
1095/2009
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta
1094/2009
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1093/2009
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1092/2009
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1091/2009
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
1090/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
1089/2009
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin välillä
1088/2009
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1087/2009
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2010
1086/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1085/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1084/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun perusmaksusta
1083/2009
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 §:n muuttamisesta
1082/2009
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista
1081/2009
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011
1080/2009
Opetusministeriön asetus eräiden opintojen tuottamasta kelpoisuudesta ammattikorkeakouluopintoihin
1079/2009
Eduskunnan päätös talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista
1078/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta
1077/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1076/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1075/2009
Kyrkomötets beslut om ändring av 87 och 89 § i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan
1074/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1073/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1072/2009
Valtioneuvoston asetus suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin
1071/2009
Valtioneuvoston asetus Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1070/2009
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1069/2009
Laki Suomen ympäristökeskuksesta
1068/2009
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta
1067/2009
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta
1066/2009
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
1065/2009
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
1064/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1063/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1062/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1061/2009
Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista
1060/2009
Laki valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta
1059/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1058/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista
1057/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta
1056/2009
Laki biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1055/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1054/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1053/2009
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2010
1052/2009
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
1051/2009
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.