Säädökset alkuperäisinä: 2009

1150/2009
Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta
1149/2009
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1148/2009
Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alueen kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1147/2009
Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1146/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
1145/2009
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista
1144/2009
Verohallinnon päätös vuonna 2010 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1143/2009
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1142/2009
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1141/2009
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1140/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä itäisellä säätelyalueella vuonna 2010
1139/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2010
1138/2009
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaankuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1137/2009
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1136/2009
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1135/2009
Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta
1134/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1133/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1132/2009
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003―2012 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1131/2009
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta
1130/2009
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
1129/2009
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1128/2009
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1127/2009
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1126/2009
Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
1125/2009
Valtioneuvoston asetus turvallisuusalan neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1124/2009
Valtioneuvoston asetus arpajaisista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 31 §:n muuttamisesta
1123/2009
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1122/2009
Valtioneuvoston asetus rahaliikenteen valvontalaitteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1121/2009
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
1120/2009
Valtioneuvoston asetus poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1119/2009
Valtioneuvoston asetus liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen muuttamisesta
1118/2009
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1117/2009
Sisäasiainministeriön asetus valtion omistukseen siirtyneiden ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden käsittelystä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1116/2009
Sisäasiainministeriön asetus poliisin voimakeinojen käyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1115/2009
Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1114/2009
Sisäasiainministeriön asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1113/2009
Sisäasiainministeriön asetus Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan opintososiaalisista eduista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1112/2009
Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 23 ja 25 §:n muuttamisesta
1111/2009
Sisäasiainministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1110/2009
Sisäasiainministeriön asetus aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueista
1109/2009
Oikeusministeriön asetus menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisessä
1108/2009
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta
1107/2009
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1106/2009
Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1105/2009
Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1104/2009
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1103/2009
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
1102/2009
Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta
1101/2009
Valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.