Säädökset alkuperäisinä: 2009

1250/2009
Vuoden 2010 tuloveroasteikkolaki
1249/2009
Laki tonnistoverolain muuttamisesta
1248/2009
Laki tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1247/2009
Valtioneuvoston asetus radoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1246/2009
Valtioneuvoston asetus maanteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1245/2009
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1244/2009
Tasavallan presidentin asetus eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1243/2009
Laki ratalain muuttamisesta
1242/2009
Laki maantielain muuttamisesta
1241/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1240/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1239/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuutusyhtiölaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta
1238/2009
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1237/2009
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1236/2009
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1235/2009
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella
1234/2009
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
1233/2009
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1232/2009
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1231/2009
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
1230/2009
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista
1229/2009
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1228/2009
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1227/2009
Laki asumistukilain 3 §:n muuttamisesta
1226/2009
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 7 ja 38 §:n muuttamisesta
1225/2009
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
1224/2009
Laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1223/2009
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1222/2009
Laki kemikaalilain 8 a §:n muuttamisesta
1221/2009
Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1220/2009
Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta
1219/2009
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
1218/2009
Laki turvatekniikan keskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1217/2009
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1216/2009
Laki vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta
1215/2009
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
1214/2009
Laki osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n muuttamisesta
1213/2009
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1212/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1211/2009
Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista
1210/2009
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1209/2009
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1208/2009
Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta
1207/2009
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1206/2009
Laki yrittäjän eläkelain 2 ja 70 §:n muuttamisesta
1205/2009
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1204/2009
Laki kansaneläkelain 34 ja 70 §:n muuttamisesta
1203/2009
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1202/2009
Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta
1201/2009
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.