Säädökset alkuperäisinä: 2009

1300/2009
Laki viestintämarkkinalain 104 §:n muuttamisesta
1299/2009
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta
1298/2009
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1297/2009
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1296/2009
Laki konttilain 6 §:n muuttamisesta
1295/2009
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1294/2009
Laki vesiliikennelain muuttamisesta
1293/2009
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1292/2009
Laki alusrekisterilain muuttamisesta
1291/2009
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1290/2009
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1289/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1288/2009
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1287/2009
Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1286/2009
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1285/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1284/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1283/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1282/2009
Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1281/2009
Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta
1280/2009
Laki siemenkauppalain muuttamisesta
1279/2009
Laki kasvinjalostajanoikeudesta
1278/2009
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1277/2009
Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta
1276/2009
Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta
1275/2009
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
1274/2009
Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta
1273/2009
Laki työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n muuttamisesta
1272/2009
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
1271/2009
Laki työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta
1270/2009
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1269/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1268/2009
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1267/2009
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
1266/2009
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta
1265/2009
Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta
1264/2009
Laki turkistuottajien lomituspalveluista
1263/2009
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
1262/2009
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1261/2009
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1260/2009
Laki verotililain 31 §:n muuttamisesta ja 32 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1259/2009
Laki veronkantolain 22 §:n muuttamisesta
1258/2009
Laki tullilain 39 §:n muuttamisesta
1257/2009
Laki väylämaksulain 28 §:n muuttamisesta
1256/2009
Laki rataverolain 20 §:n muuttamisesta
1255/2009
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
1254/2009
Laki valmisteverotuslain 39 §:n muuttamisesta
1253/2009
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1252/2009
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja 22 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1251/2009
Laki tuloverolain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.