Säädökset alkuperäisinä: 2009

1350/2009
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1349/2009
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen §:n muuttamisesta
1348/2009
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1347/2009
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1346/2009
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
1345/2009
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
1344/2009
Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1343/2009
Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta
1342/2009
Laki ympäristönsuojelulain 24 ja 25 b §:n muuttamisesta
1341/2009
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 ja 46 §:n muuttamisesta
1340/2009
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1339/2009
Laki pakkokeinolain 6 luvun 3 §:n muuttamisesta
1338/2009
Laki autokiinnityslain muuttamisesta
1337/2009
Laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta
1336/2009
Laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1335/2009
Laki liikennevakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
1334/2009
Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta
1333/2009
Laki painelaitelain 2 §:n muuttamisesta
1332/2009
Laki merimieslain muuttamisesta
1331/2009
Laki pelastuslain 6 §:n muuttamisesta
1330/2009
Laki aluevalvontalain 23 ja 24 a §:n muuttamisesta
1329/2009
Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta
1328/2009
Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain muuttamisesta
1327/2009
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
1326/2009
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
1325/2009
Laki rataverolain muuttamisesta
1324/2009
Laki autoverolain muuttamisesta
1323/2009
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
1322/2009
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
1321/2009
Laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta
1320/2009
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
1319/2009
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1318/2009
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1317/2009
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta
1316/2009
Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1315/2009
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
1314/2009
Laki taksiliikennelain muuttamisesta
1313/2009
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta
1312/2009
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1311/2009
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
1310/2009
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
1309/2009
Laki väylämaksulain muuttamisesta
1308/2009
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta
1307/2009
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
1306/2009
Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta
1305/2009
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta
1304/2009
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1303/2009
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1302/2009
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1301/2009
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.