1845/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta 11 päivänä joulukuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (823/2008) 3 §:n 1 ja 3 momentti sekä 7 §:n 3 momentti seuraavasti:

3 §
Valvontaviranomaiset

Tarkastukset tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


Tarkastusta suorittavalla tulee olla Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.


7 §
Tarkastuskertomus

Tarkastuksen tehneen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava tarkastuskertomus ja toimitettava siitä jäljennös tuen hakijalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.