1838/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muutetaan 31 päivänä lokakuuta 1986 annetun tartuntatautiasetuksen (786/1986) 4 §, 7 §:n johdantokappale ja 9 kohta sekä 10 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 § sekä 7 §:n johdantokappale ja 9 kohta asetuksessa 1383/2003 sekä 10 §:n 2 momentti asetuksessa 1238/ 2007, seuraavasti:

4 §

Aluehallintoviraston tulee tartuntatautilaissa tarkoitettuina tehtävinä mainitussa laissa säädetyn lisäksi:

1) seurata tartuntatautitilannetta toimialueellaan;

2) suunnitella ja ohjata tartuntatautien vastustamistyötä toimialueellaan sekä valvoa, että annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan;

3) tehdä tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriölle esityksiä toimenpiteistä tartuntatautien ehkäisemiseksi;

4) suorittaa aluehallintovirastolle tartuntatautien ehkäisemiseksi erikseen säädetyt tai määrätyt muut tehtävät.

7 §

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee:


9) tiedottaa ajankohtaisesta tartuntatautitilanteesta sairaanhoitopiireille, laboratorioille ja terveyskeskuksille sekä antaa tietoja sosiaali- ja terveysministeriölle, aluehallintovirastoille, puolustusvoimille, rajavartiolaitokselle ja kansainväliseen tartuntatautitietojen vaihtoon;


10 §

Lääkärin tartuntatauti-ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa tapauksen toteamisesta. Erityisen kiireellisessä tapauksessa lääkärin on tehtävä alustava ilmoitus välittömästi puhelimitse terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Puhelimitse tehty alustava ilmoitus on vahvistettava kirjallisella tartuntatauti-ilmoituksella tapauksen varmistuttua. Ilmoitus tuberkuloosista on tehtävä sekä, kun tartunta on todettu että, kun hoito on päättynyt.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.