1827/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 2003 ympäristöministeriöstä annetun asetuksen (708/2003) 3 §, sellaisena kuin se on 24 päivänä huhtikuuta 2008 annetussa asetuksessa (296/2008), 6 §:n 4) kohta ja 7 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä elokuuta 2009 annetussa asetuksessa (602/2009), seuraavasti:


3 §
Ministeriön toimialan virastot

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Suomen ympäristökeskus, valtion asuntorahasto ja öljysuojarahasto. Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan aluehallintovirastoja, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia sekä Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä.


6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


4) viestintäjohtajalla, talousjohtajalla, kehittämisjohtajalla, tietohallintojohtajalla, tutkimusjohtajalla ja muulla kuin edellä mainitulla neuvoksella sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

7 §
Virkojen täyttäminen

Ylijohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, aluehallintoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, viestintäjohtajan, talousjohtajan, kehittämisjohtajan, tietohallintojohtajan, tutkimusjohtajan, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos
Riitta Rainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.