1796/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus nimetyn katsastajan, aluksenmittaajan ja tarkastajan pätevyysvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä 29 päivänä joulukuuta 2009 annetun lain (1686/2009) 38 §:n 1 momentin ja 65 §:n 1 momentin sekä 29 päivänä joulukuuta 2009 annetun merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 13 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 38 §:ssä tarkoitetun nimetyn katsastajan ja 65 §:ssä tarkoitetun nimetyn aluksenmittaajan sekä merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 13 luvun 2 §:ssä tarkoitetun nimetyn tarkastajan pätevyysvaatimuksista.

2 §
Nimetyn katsastajan pätevyysvaatimukset

Nimetyn katsastajan nimityskirjan saamisen edellytyksenä on, että hakijalla:

1) on merenkulkualan oppilaitoksessa suoritettu tutkinto ja merenkulkualan työkokemusta vähintään viisi vuotta, johon sisältyy vähintään kahden vuoden työkokemus pätevänä päällystön jäsenenä, ja on tai on ollut voimassaoleva STCW-yleissopimuksen mukainen II/2- tai III/2-pätevyyskirja; tai

2) on laivainsinöörin, koneinsinöörin tai muun merenkulkualan insinöörin tutkinto ja työkokemusta tutkinnon mukaisessa tehtävässä vähintään viisi vuotta; tai

3) on alaan liittyvä korkeakoulututkinto.

Ennen nimityskirjan myöntämistä nimetyn katsastajan on osallistuttava Liikenteen turvallisuusviraston katsastajien ohjauksessa viraston suorittamiin nimetyn katsastajan tehtäviin kuuluviin katsastuksiin vähintään 15 kertaa nimityskirjan myöntämistä edeltävän kahden vuoden aikana.

3 §
Aluksen rungon ulkopuolisia katsastuksia sukeltamalla suorittavan nimetyn katsastajan pätevyysvaatimukset

Nimetyllä katsastajalla, joka suorittaa aluksen rungon ulkopuolisia katsastuksia sukeltamalla, on oltava voimassaoleva ammattisukeltajan ammattitutkinto tai selvitys hyväksytyn luokituslaitoksen antamasta valtuutuksesta suorittaa katsastuksia sukeltamalla sekä kokemusta aluksen runkorakenteiden tarkastuksesta.

4 §
Aluksen radiolaitteita katsastavan nimetyn katsastajan pätevyysvaatimukset

Nimetyn katsastajan, joka suorittaa aluksen radiolaitteiden katsastuksia, nimityskirjan saamisen edellytyksenä on, että hakijalla:

1) on merenkulkualan oppilaitoksessa suoritettu tutkinto ja merenkulkualan työkokemusta pätevänä päällystön jäsenenä, ja on tai on ollut voimassaoleva STCW-yleissopimuksen mukainen II/2- tai II/1-pätevyyskirja tai radiosähköttäjän pätevyyskirja; ja

2) on voimassaoleva yleinen radioasemanhoitajan todistus (GOC-todistus).

Ennen nimityskirjan myöntämistä aluksen radiolaitteita katsastavan nimetyn katsastajan on osallistuttava Liikenteen turvallisuusviraston katsastajien ohjauksessa viraston suorittamiin aluksen radiolaitteiden katsastuksiin vähintään 15 kertaa nimityskirjan myöntämistä edeltävän kahden vuoden aikana.

5 §
Nimetyn aluksenmittaajan pätevyysvaatimukset

Nimetyllä aluksenmittaajalla on oltava 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu tutkinto tai merikapteenin tutkinto.

Nimetyn aluksenmittaajan on osoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle, että hän on perehtynyt aluksenmittausta koskevaan lainsäädäntöön ja aluksenmittausyleissopimuksen määräyksiin. Lisäksi nimetyn aluksenmittaajan on osoitettava tuntevansa alusten rakenteet ja alustyypit.

Ennen nimityskirjan myöntämistä nimetyn aluksenmittaajan on osallistuttava Liikenteen turvallisuusviraston aluksenmittaajien ohjauksessa viraston suorittamiin aluksenmittauksiin vähintään viisi kertaa nimityskirjan myöntämistä edeltävän kahden vuoden aikana.

6 §
Nimetyn tarkastajan pätevyysvaatimukset

Nimetyllä tarkastajalla on oltava 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu tutkinto tai merikapteenin tutkinto.

Nimetyn tarkastajan on osoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle, että hän on perehtynyt merenkulun ympäristönsuojelua koskevaan lainsäädäntöön ja erityisesti alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden 1978 pöytäkirjan MARPOL 73/78 –yleissopimus, SopS 51/1983) II liitteen määräyksiin. Lisäksi nimetyn tarkastajan on osoitettava tuntevansa kemikaalisäiliöalusten rakenteet ja alustyypit.

Ennen nimityskirjan myöntämistä nimetyn tarkastajan on osallistuttava Liikenteen turvallisuusviraston tarkastajien ohjauksessa viraston suorittamiin haitallisen nestemäisen aineen purkamisen tarkastuksiin vähintään viisi kertaa nimityskirjan myöntämistä edeltävän kahden vuoden aikana.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.