1795/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta 12 päivänä helmikuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (72/2009) 1―3§, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 5 ja 6 § sekä liite seuraavasti:

1 §

Merilain (674/1994) 10 a luvun 8 §:ssä tarkoitetun todistuksen vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta suomalaiselle alukselle antaa Liikenteen turvallisuusvirasto.

Todistusta haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta sen vahvistamalla lomakkeella.

Hakemukseen on liitettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle osoitettu vakuutuksen tai muun vakuuden antajan todistus vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaanottaa tämän asiakirjan myös sähköisesti.

2 §

Todistus laaditaan tämän asetuksen liitteenä olevan kaavan mukaiselle lomakkeelle suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto lähettää annetun todistuksen aluksen omistajalle tai hänen asiamiehelleen.

3 §

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta antaa merilain 10 a luvun 8 §:n 1 momentin mukaisen todistuksen vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta ulkomaiselle alukselle, jota ei ole rekisteröity aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehtyyn yleissopimukseen (SopS 4/2009) liittyneessä valtiossa ja joka ei ole vieraan valtion omistama.

4 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitettua todistusta on haettava Liikenteen turvallisuusvirastolta viimeistään 30 päivää ennen kuin aluksen odotetaan saapuvan suomalaiseen satamaan tai muuhun Suomen vesialueella sijaitsevaan maihintulopaikkaan.


Hakemukseen on liitettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle osoitettu vakuutuksen tai muun vakuuden antajan todistus vakuutuksen tai vakuuden voimassaolosta. Liikenteen turvallisuusvirasto voi vastaanottaa tämän asiakirjan myös sähköisesti.


5 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitettu todistus laaditaan tämän asetuksen liitteenä olevan kaavan mukaiselle lomakkeelle suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto lähettää annetun todistuksen aluksen omistajalle tai hänen asiamiehelleen.

6 §

Liikenteen turvallisuusviraston on säilytettävä jäljennökset 1 §:n mukaisesti suomalaisille aluksille ja 3 §:n mukaisesti ulkomaisille aluksille annetuista todistuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Anna Sotaniemi

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.