1759/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (327/1983) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 854/2007, seuraavasti:

1 §

Sotilasoikeudenkäyntiasioita käsitteleviä käräjäoikeuksia, joissa on sotilasjäsenet, ovat Etelä-Karjalan, Helsingin, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ollut asia siirtyy:

1) Hämeenlinnan käräjäoikeudesta Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen;

2) Tampereen käräjäoikeudesta Pirkanmaan käräjäoikeuteen;

3) Joensuun käräjäoikeudesta Pohjois-Karjalan käräjäoikeuteen;

4) Jyväskylän käräjäoikeudesta Keski-Suomen käräjäoikeuteen;

5) Kajaanin käräjäoikeudesta Kainuun käräjäoikeuteen;

6) Kotkan ja Kouvolan käräjäoikeuksista Kymenlaakson käräjäoikeuteen;

7) Kuopion käräjäoikeudesta Pohjois-Savon käräjäoikeuteen;

8) Lahden käräjäoikeudesta Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen;

9) Lappeenrannan käräjäoikeudesta Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen;

10) Ikaalisten ja Porin käräjäoikeuksista Satakunnan käräjäoikeuteen;

11) Raaseporin käräjäoikeudesta Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen;

12) Rovaniemen käräjäoikeudesta Lapin käräjäoikeuteen;

13) Turun käräjäoikeudesta Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen;

14) Vaasan käräjäoikeudesta Pohjanmaan käräjäoikeuteen.

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, Oulun käräjäoikeus ratkaisee siellä vireillä olleen ja Etelä-Savon käräjäoikeus Mikkelin käräjäoikeudessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olleen tässä laissa tarkoitetun asian.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 227/2009
LaVM 18/2009
EV 240/2009

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.