1756/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Laki ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä kesäkuuta 2007 annetun ulosottokaaren (705/2007) 11 luvun 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

11 luku

Muutoksenhaku ulosottomiehen menettelyyn

2 §
Toimivaltainen tuomioistuin

Ulosottovalituksia käsitellään Ahvenanmaan, Espoon, Etelä-Karjalan, Helsingin, Keski-Suomen, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Vantaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ollut asia siirtyy:

1) Jyväskylän käräjäoikeudesta Keski-Suomen käräjäoikeuteen;

2) Kuopion käräjäoikeudesta Pohjois-Savon käräjäoikeuteen;

3) Lahden käräjäoikeudesta Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen;

4) Lappeenrannan käräjäoikeudesta Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen;

5) Porin käräjäoikeudesta Satakunnan käräjäoikeuteen;

6) Rovaniemen käräjäoikeudesta Lapin käräjäoikeuteen;

7) Tampereen käräjäoikeudesta Pirkanmaan käräjäoikeuteen;

8) Turun käräjäoikeudesta Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen;

9) Vaasan käräjäoikeudesta Pohjanmaan käräjäoikeuteen.

Sen estämättä, mitä 11 luvun 2 §:n 2 momentissa säädetään, Pohjois-Karjalan käräjäoikeus käsittelee tämän lain voimaan tullessa Joensuun käräjäoikeudessa, Kainuun käräjäoikeus Kajaanin käräjäoikeudessa, Kymenlaakson käräjäoikeus Kotkan käräjäoikeudessa, Etelä-Savon käräjäoikeus Mikkelin käräjäoikeudessa sekä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus Seinäjoen käräjäoikeudessa vireillä olevan tässä laissa tarkoitetun asian.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 227/2009
LaVM 18/2009
EV 240/2009

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.